SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?
Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus’a, Johannes Itten’in hazırlık derslerine dayanır. Temel sanat dersleri, görsel tasarımın esaslarına dayanarak öğrencileri yetiştirmeyi amaçlar.
Sanat eğitiminin örgün ve yaygın eğitim içindeki tanımını şöyle yapmak mümkündür: Kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür.

TEMEL SANAT EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ
Kuşkusuz ki sanat; geçmişte bugünde ve gelecekte hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir. Temel sanat eğitiminin önemi ve amacı duygularımızı ve düşüncelerimizi sanatın farklı alanlarını kullanarak ortaya çıkartmak ve paylaşmaktır. Temel sanat eğitiminin gerekliliği de burada ortaya çıkmaktadır nitekim görsel sanatların bütün hepsinin temelinde bu ders görülmektedir ( resim, heykel, grafik vs. )
Temel sanat eğitiminde; sanata ilişkin temel ilke ve kavramlar üzerinde durmakla birlikte; bu eğitimde öğrencilerin yaratıcı gücü, gözlem becerisi ve duygularını sanat yoluyla ifade etme becerisi geliştirilmeye çalışılır. Temel sanat eğitimi;
• Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya çıkarmaya
• Geçmiş ve günümüzün sanat anlayışlarını objektif olarak kavrayabilme ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmeye
• Çalışmalarda kopya, taklit ve bayalıktan uzak özgün tasarımlar olmasına
• Ulusal ve dünya sanatını tanımamıza
• Temel sanat eğitiminde geçen temel terimleri öğrenmemize yardımcı olur. Sanat eğitiminin amaçları saptanırken, sanatın öz değerlerinin, bireyin sanatsal ve kültürel gereksinimlerine olan katkısı dikkate alınmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, sanatın yapısındaki aşamalar sanat dersleri için de geçerlidir.

Bunlar;
1.Bilgilenme aşaması
2.Yaratıcı düşünme aşaması
3. Sanatsal anlatım aşamasıdır.

Sanat eğitimi bu üç aşaması ile bireyi zihinsel, duyusal, duygusal, ruhsal, sosyal, bedensel tüm özellikleri ile kavramakta; bu aşamaları yaşayan birey, birçok önemli, olumlu davranışı kazanırken, estetik bir kişilik de geliştirmiş olmaktadır. Sanat eğitimi, her yaş ve düzeyde insan için gereklidir.
Eğitim Programının Amacı:
Sanat eğitimi bu üç aşaması ile bireyi zihinsel, duyusal, duygusal, ruhsal, sosyal, bedensel tüm özellikleri ile kavramakta; bu aşamaları yaşayan birey, birçok önemli, olumlu davranışı kazanırken, estetik bir kişilik de geliştirmiş olmaktadır. Sanat eğitimi, her yaş ve düzeyde insan için gereklidir.
Sanat eğitimi; kişiye estetik yargı yapabilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken, yeni biçimleri hissedip, eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi öğretir. Demek ki sanat eğitimi, sanatçı yetiştirmeye değil; yetiştirmek durumunda olduğu her kişiyi yaratıcılığa yöneltip, onun bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

Sanat eğitimi, her yaştaki birey için gereklidir ve insan hayatında önemli bir yer tutar. Sanat eğitimi; bireyin yaratıcı güç ve potansiyellerini eğitmek, estetik düşünce ve bilinci örgütlemek için gereklidir. Sanat, bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği ve yardımlaşmayı, doruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir. Sanat eğitimi, gözlem yapma, orjinalite buluş ve kişisel yaklaşımları destekler, pratik düşünceyi geliştirir. Olayları, olmadan da beyinde gerçekleştirebilme gücünü arttırır. Bireyin el becerisini geliştirir ve sentez yapmasına yardımcı olur.
Sanat eğitiminin örgün ve yaydın eğitim içindeki tanımını şöyle yapmak mümkündür: Kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümü.
Sanatla ister ürün vererek, isterse seyrederek, dinleyerek, okuyarak olsun ilgilenmek, sadece duyguları ve duyarlılığı harekete geçirmekle kalmamakta, bilişsel ve duyuşsal yönleriyle bütün zihinsel süreçleri canlı tutmaktadır.
İkinci kur eğitimde kursiyerler
Doğru çizim tekniklerini öğreterek yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, desen, renk ve imge bilgisini aşılamak, kompozisyon kriterlerini öğreterek kursiyerlerin doğru resim çizmelerini ve yetenek sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaktır.
Birey ve toplum için genel eğitim bütünlüğü içerisinde sanat eğitiminin neden gerekli olduğunu vurgulanmak amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda sanat eğitiminin hem birey hem de toplum açısından vazgeçilmez ve yaşam boyu elde edinilmesi gereken bir eğitim alanı olduğu saptanmıştır. Bu gerekçe ile sanat eğitiminin okul öncesinden başlayarak okul sürecinde, mesleği uygularken ve hatta meslek sonrası da verilmesi gerektiği önerilmiştir.


Eğitime katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

Yaratıcı yöntemler;
1. Kapsamlı düşünme; birden fazla yöntem
2. Beyin fırtınası, ( A. OSBORN) grup çalışması
3. Kuluçka yöntemi; bir konu üzerinde uzunca çalıştıktan sonra dikkat başka bir konuya çevrilir. Kuluçkaya yatırılan esas konuya dönünce yaratıcılıkta sıçrama söz konusu olabilir
4. Not alma yöntemi; eskiz, karalama bir çok yaratıcı düşünce ya da buluş kağıt üzerine çabucak aktarılır. Bulunan çözümler, sürekli evrime uğrayarak gelişir ve zenginleşir. Her tür malzeme kullanılır, eskiz kağıdı, pelür, bilgisayar vs.
5. Sentez yöntemi; buluşlar çoğu kez birbiriyle çelişen, aykırı unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. (Örn. PiCASSO’nun Kübizmin duayeni Afrika maskelerinden esinlendiğini söylemesi gibi) Ayrıca bir not “Gerbera Spectrum” P I V O L K A, YÕl:2 SayÕ: 8, Sayfa: 5 defterine sürekli not almak ya da yazmak da yöntemlerden biridir, yaratıcılık adına. Daha sonra bu notlar değerlendirilir, ilişkilendirmeler yapılır.
6. Görsel incelemeler; bakma, gözden geçirme, denetleme. Müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler beyni zenginleştirecek kaynaklardır. Tasarım süreci ise; – Problemin tanımı ,- Bilgi toplama,- Yaratıcılık ve buluş süreci; problemin tanımı ve olasılıklarını araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözümler, olasılıklara noktadır. -Çözüm bulma,-Uygulama Tasarım
Kimler Katılmalı?
• Resim sanatının temel tekniklerini öğrenmek isteyenler,
• Resim yeteneğini keşfetmek ve geliştirmek isteyenler,
• Yetenek sınavlarına katılacak olanlar,
• Kişisel sergi açmak isteyenler,
• Kişisel gelişimine önem verenler,
• Resmin farklı tekniklerini kavramak isteyenler vb.

Sanat Terapisi Eğitimi ve Sanat Terapisi Sertifikası Hakkında
Sanat terapisi sözle ifade edilemeyen korku, kaygı ve birçok duyguyu sembollerle, imajlarla, çizimle, renklerle, maske, kukla, duvar resimleri gibi tekniklerle dışa vurulmasını sağlar. Ayrıca hareket, dans, senaryolaştırma, canlandırma gibi bedenin enstrüman olarak kullanılması da dışavurumcu sanat terapisinin faydalandığı tekniklerdir. Sanat terapisi eğitimi almak için Sem Akademi doğru tercih.
İster bireysel ister grupla olsun sanat terapisi teknikleri ile birey kendisi hakkında derin farkındalıklara ulaşır.
Sanat terapisinin içinde, müzik terapi, drama terapi, şiir terapi, bibliyo terapi, drama terapi, heykel terapi, resim terapi gibi bir çok sanatın dalından faydalanıyor olacağız.
Sanat terapisi öncelikle sorunun farkına varılması ve sonraki aşamada sorunun dışavurumunu sağlar.
Çocuklardan yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarında pozitif sonuçlar doğuran bir yöntemdir.
Sanat uzun zamandır insanların kendini ifade etmesi için önemli araçlardan biri olagelmiştir. Sanat yoluyla iyileşmek ve sağalmak insanların bilinçli ya da bilinçsiz olarak uzun süredir kullandığı bir yöntemdir. Canımız sıkılınca sevdiğimiz bir şarkıyı açmak, bir film izlemek, bir şeyler karalamak, hatta hayallere dalmak bile sanatın terapötik kullanımına örnek olarak verilebilir.
Ancak sanat terapisinin bunlardan farkı, bir sanat terapisti aracılıyla, sorunun kaynağına yönelik ve çözüme odaklı bir süreç içermesidir. Sanat terapisi, kişinin ilgi, beceri ve yaratıcıklarına uygun, öznel ve özgün bir programla ilerleyerek beynin her iki tarafını da koordineli bir şekilde kullanmayı mümkün kılan bir terapi yöntemidir.
Sanat terapisi danışanın eline bir fırça bir boya tutuşturmak değildir, kişinin gelişimi, ilgileri, bu konuda öne sürülmüş psikolojik teoriler ve rehberlik metotları eşliğinde kişiyi anlamayı ve ona kendi iç dünyasının projeksiyonu ile yardımcı olmayı hedefler.
Kurumumuzda Sanat Terapisi konusunda uzmanlaşmış kişilerce Sanat Terapisi Eğitimi verilmektedir. Bu konuda ilgili olan kişilere, E-Sem Akademi ayrıcalığı ve yetkinliği ile teori ve pratik içerikli bir eğitim verilmekte, temel dinamiklerin anlaşılması sağlanmakta ve yöntem konusunda ön açıcı bilgiler verilmektedir. Siz de bu eğitim sürecini tamamlayıp başarılı olduğunuz takdirde alacağınız Sanat Terapisi Sertifikası aracılığıyla insanların kendini keşfetmesine ve sorunlarının çözümünü bilimsel bir temele dayanan öznel tekniklerle bulmasına yardımcı olabilirsiniz.

Sanat Terapisi

Sanat terapisi sözle ifade edilemeyen korku, kaygı ve birçok duyguyu sembollerle, imajlarla, çizimle, renklerle, maske, kukla, duvar resimleri gibi tekniklerle dışa vurulmasını sağlar.

Ayrıca hareket, dans, senaryolaştırma, canlandırma gibi bedenin enstrüman olarak kullanılması da dışavurumcu sanat terapisinin faydalandığı tekniklerdir.
• Kurs Açıklaması
• Kimler Katılabilir
• Ders İçeriği
• Hızlı Başvur

İster bireysel ister grupla olsun sanat terapisi teknikleri ile birey kendisi hakkında derin farkındalıklara ulaşır.
Sanat terapisinin içinde, müzik terapi, drama terapi, şiir terapi, bibliyo terapi, drama terapi, heykel terapi, resim terapi gibi bir çok sanatın dalından faydalanıyor olacağız.
Sanat terapisi öncelikle sorunun farkına varılması ve sonraki aşamada sorunun dışavurumunu sağlar.
Çocuklardan yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarında pozitif sonuçlar doğuran bir yöntemdir.
Sanat uzun zamandır insanların kendini ifade etmesi için önemli araçlardan biri olagelmiştir. Sanat yoluyla iyileşmek ve sağalmak insanların bilinçli ya da bilinçsiz olarak uzun süredir kullandığı bir yöntemdir. Canımız sıkılınca sevdiğimiz bir şarkıyı açmak, bir film izlemek, bir şeyler karalamak, hatta hayallere dalmak bile sanatın terapötik kullanımına örnek olarak verilebilir.
Ancak sanat terapisinin bunlardan farkı, bir sanat terapisti aracılıyla, sorunun kaynağına yönelik ve çözüme odaklı bir süreç içermesidir. Sanat terapisi, kişinin ilgi, beceri ve yaratıcıklarına uygun, öznel ve özgün bir programla ilerleyerek beynin her iki tarafını da koordineli bir şekilde kullanmayı mümkün kılan bir terapi yöntemidir.
Sanat terapisi danışanın eline bir fırça bir boya tutuşturmak değildir, kişinin gelişimi, ilgileri, bu konuda öne sürülmüş psikolojik teoriler ve rehberlik metotları eşliğinde kişiyi anlamayı ve ona kendi iç dünyasının projeksiyonu ile yardımcı olmayı hedefler.
Kurumumuzda Sanat Terapisi konusunda uzmanlaşmış kişilerce Sanat Terapisi Eğitimi verilmektedir. Bu konuda ilgili olan kişilere, E-Kurs Merkezi ayrıcalığı ve yetkinliği ile teori ve pratik içerikli bir eğitim verilmekte, temel dinamiklerin anlaşılması sağlanmakta ve yöntem konusunda ön açıcı bilgiler verilmektedir. Siz de bu eğitim sürecini tamamlayıp başarılı olduğunuz takdirde alacağınız Sanat Terapisi Sertifikası aracılığıyla insanların kendini keşfetmesine ve sorunlarının çözümünü bilimsel bir temele dayanan öznel tekniklerle bulmasına yardımcı olabilirsiniz.

SANAT TERAPİSİNİN FAYDALARI
• İçimizde yaşadığımız duyguların dışavurumunu sağlamak,
• Hayal gücünü ve yaratıcılığı keşfetmek,
• Özgüven arttırmak,
• Yüzleşmeler yaşayabilmek,
• Endişe ve korkuları yenmemizi sağlar,
• Fiziksel becerilerimizi geliştirme,
• İletişim yeteneklerimizi arttırmak,
• Stresimizi azaltır,
• Farklı bakış açıları kazandırır,
• Konsantrasyonu arttırır,

KİMLER KATILABİLİR
• Psikoloji
• Sosyoloji
• Psikiyatr
• Doktor
• Hemşire
• Psikolojik Danışman
• Felsefe
• Çocuk Gelişimi
• Okul Öncesi
• Sosyal Hizmetler
• Resim
• Müzik
• Dans
• Oyunculuk
• Heykel
• Drama

Tüm Öğretmenlik bölümleri ve öğrencileri katılım sağlayabilir. Eğitimimize sağlık bölümlerinden mezun herkes katılabilir. Eğitimimiz 16 saat uygulamalı 120 saat 2 ay sürecektir. Eğitim sonunda başarılı olan kişilere Uluslararası Onaylı Sanat Terapisi Sertifikası verilecektir.

 

Bu gönderiyi paylaş

Comments (2)

  • Elnaz cevap

    Merhaba mimarlık okuyan kişiler de katılabilir mı acaba?

    26 Şubat 2020 , 22:15

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Whatsapp'dan Görüş
Yardımcı Olmamı İster misin?