MEB Onaylı Eğitimler

 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Programı

  0 out of 5

  AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Programı

  PROGRAMIN DAYANAĞI:

   1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5580 sayılı Özel

  Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Yönetmeliği, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı “Özel Kurslar Çerçeve Programı”

  PROGRAMIN AMAÇLARI:

   Bu Program ile kursiyerlerin;

  1. Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları
  2. Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş/lar, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri
  3. Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları
  4. Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımını kavramaları
  5. Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri
  6. Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları
  7. Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri
  8. Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri
  9. Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları
  10. Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilmeleri
  11. Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları
  12. AB-Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR

  En az lise mezunu kişiler katılabilir.

  GEREKLİ BELGELER

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istenilen aşağıdaki evrakları tarafımıza kargo yada elden teslim etmeniz gerekmektedir.
  İstenilen Belge ve Evraklar

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Örneği
  3.  2 adet fotoğraf
  350.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Almanca Kurs Programı

  0 out of 5

  Almanca Kurs Programı

  1,000.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Anayasa Hukuku Kurs Programı

  0 out of 5

  Anayasa Hukuku Kurs Programı

  500.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Arapça Kurs Programı

  0 out of 5

  Arapça Kurs Programı

  1,000.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Kurs Programı

  0 out of 5

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Kurs Programı

  350.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Kurs Programı

  0 out of 5

  Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Kurs Programı

  300.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Destek Hizmetleri(Lojistik) Kurs Programı

  0 out of 5

  Destek Hizmetleri(Lojistik) Kurs Programı

  PROGRAMIN DAYANAĞI:

  625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,Özel Kurslar Tip Yönetmeliği ve 23.08.1985 tarih ve 2196 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ‘’Program çerçevesi’’ne göre hazırlanmıştır.

  PROGRAMIN AMAÇLARI:

  Bir işyeri için gerekli olan her türlü malzemeyi sağlama gibi çok yönlü hizmetleri en akılcı etkili ve seri bir şekilde plan ve programa bağlayıp uygulayan hizmetlerin bütünü)

  Bu program kursiyerlerin;

  1. Malzeme tedarik zinciri ve ürün dağıtım zinciri yönetimiyle ilgili uygulamalar yapmalarını,
  2. Mağazacılıkta ürünün üretimi temini,dağıtımı,satış ve pazarlanması arasındaki uymun önemini kavramalarını,
  3. Destek hizmetlerinde (Lojistik) otomasyon, yönetim, satın alma, finansman ve muhasebe ile ilgili uygulamalar yapmalarını,
  4. İstatistik ve işlem verimliliği ölçümleri ile ilgili uygulamalar yapmalarını,
  5. Destek hizmetlerinde(Lojistik) organizasyon yapılarını kavramalarını
  6. Destek hizmetlerinde (Lojistik) depo yönetimiyle ilgili faaliyetleri gerçekleştirmeleri
  7. Mesleğin gerektirdiği görev ve sorumlulukları kavramalarını,
  8. Sektördeki diğer kişi ve kurumlarla iş birliği yapmalarını amaçlamaktadır.

  KİMLER KATILABİLİR :

  En az lise mezunu kişiler katılabilir.

  İSTİHDAM ALANLARI :

  • Lojistik firmaları
  • Kargo şirketleri
  • Nakliye şirketleri
  • Depolar
  • Serbest bölgeler
  • Limanlar
  • Zincir mağazalar
  • Dış ticaret şirketleri

  GEREKLİ BELGELER :

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istenilen aşağıdaki evrakları tarafımıza kargo yada elden teslim etmeniz gerekmektedir.
  İstenilen Belge ve Evraklar

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Örneği
  3.  2 adet fotoğraf
  400.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Devlet Bütçesi Kurs Programı

  0 out of 5

  Devlet Bütçesi Kurs Programı

  450.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Kurs Programı

  0 out of 5

  Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Kurs Programı

  PROGRAM DAYANAĞI :

  5580  sayılı  Özel  Öğretim  Kurumları  Kanunu, MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Yönetmeliği, Özel Kurslar Çerçeve Programı.

  PROGRAMIN AMAÇLARI

  Bu program ile kursiyerlerin;

  • Uluslararası ticaret, kambiyo ve gümrük konularında genel bilgi edinmeleri,
  • Uluslararası ticaret, kambiyo ve gümrük alanında kullanılan terimleri tanımaları,
  • Uluslararası ticaret, kambiyo ve gümrük işlemlerinde kullanılan belgeleri istenilen nitelikte kullanmaları,
  • Uluslararası ticaret, kambiyo ve gümrük alanındaki mevzuat hakkında genel bilgi sahibi olmaları,
  • Uluslararası ticaret, kambiyo ve gümrük alanındaki uygulamaları kavramaları,
  • Uluslararası ticaret, kambiyo ve gümrük alanında karçılaçılan problemlere çözüm arama becerisi kazanmaları,
  • Standardizasyon konusunda bilgi edinerek dıç ticarette standartların önemini kavramaları,
  • Gümrük giriş tarife cetvellerini kullanmaları,
  • Gümrük vergisine ait kanuni hükümleri tanımaları,
  • Malın gümrükte beyanına, muayenesine, vergisinin ödenmesine  ve gümrükten çekilmesine ait işlemleri uygulamaları beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR

  En az orta öğretim kurumu( lise ) mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.

  İSTENİLEN BELGELER

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istenilen aşağıdaki evrakları tarafımıza kargo yada elden teslim etmeniz gerekmektedir.
  İstenilen Belge ve Evraklar

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Örneği
  3.  2 adet fotoğraf
  450.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  E-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Programı

  0 out of 5

  E-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Programı

  PROGRAM İÇERİĞİ
  • Yazılımın Prensipleri
  • Uml (Unıfıed Modelıng Language) İle Nesne Tabanlı Tasarım Ve Analiz (Ooad, Object Orıented Analysıs & Desıgn)
  • Yazılım Projesi Yonetimi
  • Mıcrosoft Project İle Proje Uygulama
  • Yazılım Kalıte Guvencesı
  • Yazılım Dogrulugunu, Geçerliliğini Kontrol Ve Test Etme
  • Ag Oluşturma Temelleri
  • Tcp/Ip (Transmıssıon Control Protocol/ Internet Protocol)
  • E- Ticaret Kavramları
  • Wındows Sunucu İle Çalışma
  • Ateş Duvarı Ve Internet Güvenligi
  • Db2 Ortamında Uygulama Geliştirme
  • Java İçin Vısual Age İle Çalışmak
  • Websphere Applıcatıon Server
  • Websphere Studıo
  • Websphere Commerce Suıte

  KİMLER KATILABİLİR

  • En az lise mezunu olanlar.
  • Orta öğrenimde ingilizce eğitimi alanlar.
  • Bilgisayar eğitimi aldığını belgeleyenler.

  GEREKLİ BELGELER

  – En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar
  – İngilizce ve bilgisayar eğitimi aldığını belgeleyenler
  – Nüfus cüzdanı fotokopisi
  – İki adet vesikalık fotoğraf

  İSTİHDAM ALANLARI

  • Bilişim alanı,
  • Yazılım firmaları,
  • E-ticaret firmaları vs.
  400.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Finansal Yönetim Kurs Programı

  0 out of 5

  Finansal Yönetim Kurs Programı

  PROGRAM DAYANAĞI :

  5580 sayılı Kanun ile MEB’e bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Yönetmeliği,   Özel Kurslar Çerçeve Programı

  PROGRAMIN AMAÇLARI :

  Bu programı ile kursiyerlerin;

  1. Finansal yönetimin temel kavramlarını, finansal yönetimin fonksiyonlarını ve işletmelerin hukuki yapılarıyla finansal yönetimin ilişkisini tanımaları,
  2. Finansal analiz tekniklerini kullanarak işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını yorumlamaları,
  3. Çalışma sermayesi yönetimini ve sermaye bütçelemesini kavrayıp, bu bilgiler ışığında yatırım kararları için çözüm önerilerinde bulunmaları,
  4. Finansman kaynaklarının çeşitleri ve özellikleri tanımlanarak en uygun finansman kararlarının nasıl verilmesi gerektiğini tanımaları,
  5. Sermaye maliyetlerinin hesaplanması, sermaye yapısı ve kar dağıtım kararlarının verilmesi ve yorumlamaları amaçlanmaktadır.

  İSTİHDAM ALANLARI

  • Bankalar
  • Döviz Büroları
  • Faktöring firmaları

  KİMLER KATILABİLİR

  En az lise mezunu kişiler katılabilir.

  GEREKLİ BELGELER

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istenilen aşağıdaki evrakları tarafımıza kargo yada elden teslim etmeniz gerekmektedir.
  İstenilen Belge ve Evraklar

  1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Örneği
  3.  2 adet fotoğraf
  500.00
 • Bu ürünü sepete eklediniz:

  Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Kurs Programı

  0 out of 5

  Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Kurs Programı

  PROGRAM DAYANAĞI:

  625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Tip Yönetmeliği

  PROGRAMIN AMAÇLARI:

  Haber alma ve haber verme özgürlüğünün gereklerine saygılı, laik ve demokratik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, mesleki bilgi ve yeteneği yüksek düzeyde araştırmacı gazeteciler yetiştirmek; bu gazeteci adaylarını alanında yetkin kılmak amacıyla bilgi ve uygulamalarla donatıp, araştırmacı gazeteci formasyonuna ulaştırıcı eğitim ve deneyimi kazandırmak.

  KİMLER KATILABİLİR : 

  En az lise mezunu olanlar katılabilir.

  İSTİHDAM ALANLARI :

  Haber ajansları, gazete ve dergi firmaları, aktüel ajansları, basın yayın şirketleri

  350.00
Para Birimi Seçiniz
EUR Euro